SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Sag, Mold-blown glass, 17 1/2" x 12" x 9 1/2"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Turn, Mold-blown glass, 9" x 8 1/2" x 14"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Pressed, Mold-blown glass, 7" x 7" x 11 1/2"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Blow, Mold-blown glass, 171/2" x 21" x 15"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Arch, Mold-blown glass, 5" x 16" x 6"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Turned, Mold-blown glass, 16" x 12 1/2" x 12 1/2"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Slumped, Mold-blown glass, 13" x 14 1/2" x 13 1/2"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Puff, Mold-blown glass, 4" x 4 1/2" x 5 1/2"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Open, Mold-blown glass, 14" x 15" x 17"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Cut, Mold-blown glass, 14" x 4" 3"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Carved, Mold-blown glass, 7" x 7" x 11 1/2"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Bruised, Mold-blown glass, 14 1/2" x 4 1/2" x 3 1/2"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)
Stilled, Mold-blown glass, 6" x 5" x 4"
SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)

SARA HUBBS Pushing Shapes (2019)